Stadgar

Föreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Under 2018 har Styrelsen uppdaterat de gamla stadgarna. Den nya versionen godkändes på en extrastämman i april. Eftersom vi inte var tillräckligt många deltagare krävdes att den nya versionen godkändes på den ordinarie stämman i maj. De nya stadgarna godkändes enhälligt.

Stadgar BRF Skytten 3

Den gamla versionen från 2015 finns här för jämförelser: Stadgar Skytten3

Träffar: 509