Tvättstugan

Tvättstugan ligger på källarplanet mellan Port 6 B och C

Viktigt att tänka på

 • Lämna tvättstugan som du vill finna den nästa gång du tvättar.
 • Tiderna bokas med en bricka på bokningstavlan från och med 1:a juni 2021.
 • Respektera tvättiderna. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid.
 • Tvätt tiderna är uppdelande i fyra pass.
  • 07:00 – 12:00
  • 12:00 – 17:00
  • 17:00 – 21:00
  • 21:00 – 24:00 (Ta bort tvätten senast kl. 07:00 på morgonen)
 • Du kan boka två tider under samma vecka men bara ha två bokningar samtidigt.
 • Tvättiden överlåts till annan om ingen har tagit tiden i bruk efter 30 minuter från passets början.
 • Styrelsen har möjlighet att identifiera respektive bokad tid och vem som har bokat den,  om det skulle uppstå problem med maskiner, städning etc.   
 • Om du tappar din bricka, får du stå för kostnaden för en ny bricka. 

Viktig regler för att undvika skador och fel som följd av felaktig hantering: 

 • Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera inte.
 • Kolla genom fickorna innan du lägger in tvätten i tvättmaskinen eller torktumlaren. Mynt, nycklar och andra hårda föremål kan fastna och orsaka problem i maskinerna. 
 • Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.
 • Stora mattor får inte tvättas i våra maskiner.
 • Proppa inte tvättmaskinen eller torktumlaren överfull. Detta kan skada motorn, komponenterna och sensorerna.  
 • Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel.
 • Torka av torktumlaren och rengör filtren från ludd och smuts. Mycket  ludd leder till att torktumlaren inte fungerar och kan i värsta fall orsaka brand. 
 • Rengör torkrum
 • Städa efter dig och ställ tillbaka städredskapen.
 • Stäng kranarna.
 • Släck efter dig när du har tvättat klart.
 • Barn får bara vara i tvättstugan i vuxens sällskap.

Ibland uppstår det enkla problem som man kan åtgärda själv. Här en enkel instruktion!

Klicka för att komma åt Miele-MaskinStopp-Tips-pa-losning.pdf

 

Träffar: 462